Teray Shehar se jatay hain - Nadeem Sarwar - Urdu
Runtime: 7m 48s