Ya Ilahi Khair krana Sham ka bazar hai - Dare Batool 2010 - Urdu
Runtime: 7m 23s