Noha - Hain Kalma Go Nabi Ke, Farman Key Katil - Urdu
Runtime: 6m 58s