Kargil juloos 9th moharam - Slogans Rehbar Khamnie- Urdu
Runtime: 9m 37s