عاشورا در بیان امام خامنه ای مدظله العالی Ashura - Farsi
Runtime: 4m 40s