سخنرانی دبیرکل حزب الله درباره تحولات منطقه - Farsi
Runtime: 47m 23s