Aye kash mai bhi hota by Ehtisham Rizvi-Urdu
Runtime: 3m 7s