[ Tarana of Asgharia 2019 Insan ko Kar rahy hen Bedar Khamenai By Ai Nawaz- urdu
Runtime: 6m 15s