[29th Safar 1435 Hijari 1st Jan 2014] H I Syed Ali Raza Rizvi Imam Bargah Husainiyah Passmore Scarborough Canada
Runtime: 82m 11s