انیمیشن پیامبری به نام محمد ص - Farsi
Runtime: 35m 18s