Aj ke Baad tujhe khaak - Shadman Raza 2010 - Urdu
Runtime: 7m 45s