نماهنگ قاف سین به مناسبت سالگرد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی - Farsi
Runtime: 4m 47s