69 - پیاده روی اربعین - کربلای معلی - بخش ۱ - Farsi
Runtime: 17m 3s