بیانات مقام معظم رهبری در خصوص روز پرشکوه - Farsi
Runtime: 1m 43s