اخلاق، توحید، مبارزه Ethics, Unity, Struggle - Speech - Farsi
Runtime: 42m 29s