مصر؛آمادگی برای راهپیمایی روز قدس Egypt prepared to march on Qods Day - Farsi
Runtime: 1m 38s