72 - پیاده روی اربعین - کربلای معلی - Faris
Runtime: 25m 5s