Dars & QnA | Namaz aur Roza ki adaighai se madad milti hai | Syed Jan Ali Shah Kazimi | Urdu
Runtime: 50m 28s