Dars & QnA | Khof aur Corona | Syed Jan Ali Shah Kazimi | Urdu
Runtime: 79m 31s