مروری بر زندگی شهید آیت‌ الله باقر النمر - Farsi
Runtime: 3m 30s