71 - پیاده روی اربعین کربلای معلی - بخش ۳ - Farsi
Runtime: 10m 8s