[DuaeMakarimulIkhlaq Lesson 72] - Gussa aur nafrat ki aag par qabo panay ki ilteja - SRK - Urdu
Runtime: 30m 12s