[DuaeMakarimulIkhlaq Lesson 15] - BayNiazi Khuda Parasti Ki Nishani - SRK - Urdu
Runtime: 25m -0s