[DuaeMakarimulIkhlaq Session 14] - Dunya Ki Marefat Aur Shanakht - SRK - Urdu
Runtime: 28m 40s