[DuaeMakarimulIkhlaq Session 10] - Niyyat Ki Tareef Aur Kamal e Niyyat - SRK - Urdu
Runtime: 27m 50s