نماهنگ ایام هجران به پایان میرسد - با نوای حاج صادق آهنگران - Farsi
Runtime: 3m 24s