پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶ - Sayyed Ali Khamenei - Farsi
Runtime: 12m 46s