نماهنگ ای اهل حرم میر و علمدار نیامد - سالگرد شهادت سردار سلیمانی -
Runtime: 1m 45s